OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia na terenie Gminy Alwerni, Babic i Libiąża punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

OGŁOSZENIE