I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu w Chrzanowie uprzejmie zawiadamia , iż przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego” na lata 2015 - 2018 – z perspektywą do roku 2022.

Uwagi i wnioski, które będą pomocne przy tworzeniu przedmiotowego dokumentu, można będzie wnosić do dnia 15 listopada 2015 r.

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego” na lata 2015 - 2018 – z perspektywą do roku 2022.