Starosta podziękował za pracę z młodzieżą

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Janusz Szczęśniak wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat chrzanowski.

Starosta podziękował za pracę z młodzieżą

Wpłynęło 21 wniosków. Komisja opiniująca wnioski przyznała 12 nagród, w tym dla czterech dyrektorów i ośmiu nauczycieli. Wysokość nagrody wynosi 3203 zł brutto.