Wprowadzają w dorosłe życie

Pod koniec października Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie świętował jubileusz 5-lecia powstania placówki.

Wprowadzają w dorosłe życie

Ośrodek już pięć lat troszczy się i zapewnia opiekę swoim wychowankom. Wprowadza w samodzielne i dorosłe życie. Stara się nieść nadzieję na lepsze jutro - podkreśla Wojciech Talowski, dyrektor POWDiR.
W uroczystej konferencji „Nasz Dom, nasze serce” uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy szkół i placówek wychowawczych, policja, kuratorzy sądowi, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Uczestnicy spotkania ze wzruszeniem obejrzeli występ wychowanków ośrodka w spektaklu „Jeż”.
Konferencję zakończono uroczystym pokrojeniem jubileuszowego tortu.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FACEBOOKU