Halina Duda z Trzebini zasłużona dla kultury polskiej

Duda Halina, folklorysta i regionalista, koordynator Miejscowości Tematycznej Dulowa, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dulowej i kierownik Zespołu Regionalnego Dulowiacy, otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie to, zostało przyznane na wniosek Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu.
- Jest to wielkie wyróżnienie dla Regionu- Krakowiaków Zachodnich, wszystkich powiatów i gmin, a szczególne dla powiatu chrzanowskiego i gminy Trzebinia – podkreśla.

Halina Duda z Trzebini zasłużona dla kultury polskiej

Kultura ludowa, tworzona przez wieki poprzez pielęgnowanie tradycji jest naszym skarbem. Nadaje wyraz i charakter naszej tożsamości. Jej odkrywanie, to wspaniała podróż w czasie. To także kapitał, jaki można wykorzystać do rozwoju gospodarczego wsi lub gminy. W Polsce nadal jest niezauważalny, a nawet niszczony. Tymczasem stanowić może atrakcję gminy, powiatu, województwa i kraju.

- Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim ludziom kultury i instytucjom z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego i wszystkich innych powiatów, z którymi współpracowałam przez ostatnie trzydzieści lat.
Podczas uroczystości inaugurującej I Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu przedstawiciele 14 regionów etnograficznych Polski południowej zostali uhonorowani odznaczeniami samorządowymi i państwowymi.
Halina Duda to animator kultury, działacz społeczny, propagator kultury krakowiaków zachodnich oraz północno- zachodnich. Jest absolwentką III Edycji Studium Folklorystycznego organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Od lat podejmuje wiele inicjatyw mających na celu ochronę, dokumentowanie, a także promowanie lokalnych tradycji. Założycielka Zespołu Folklorystycznego DULOWIACY, członkini a jednocześnie przewodnicząca KGW w Dulowej. Na swoim terenie organizuje cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, zaznajamiając najmłodsze pokolenie z lokalnymi tradycjami. Jest także jedną z inicjatorek powstania Zespołu Folklorystycznego TRZEBINIANIE w Trzebini oraz zorganizowania Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego Regionu Małopolski, który przyjął nazwę „Pawie Pióro”. Z jej inicjatywy zostały zrekonstruowane stroje ludowe krakowiaków zachodnich z okolic Trzebini.

(zew)