Młodzież ma swoją radę

19 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Chrzanowskiego, której  członkami są uczniowie wytypowani ze szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzież ma swoją radę

Podczas pierwszej sesji młodzi radni złożyli ślubowanie odczytane przez Michała Gawrońskiego, radnego powiatowego i wybrali w tajnym głosowaniu przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Chrzanowskiego. Przewodniczącym został Julian Smółka, natomiast jego zastępcą Michał Adamczyk.  

Do momentu wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy obrady młodzieżowej rady prowadził Stanisław Dusza – przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, udzielając cennych wskazówek młodym radnym.

W posiedzeniu uczestniczyli także starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak oraz wicestarosta Krzysztof Kasperek. Starosta podziękował zgromadzonej młodzieży za zaangażowanie i chęć aktywnego uczestnictwa w życiu naszej lokalnej społeczności.