OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 19 listopada 2015 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenie na terenie Gminy Alwernia, Babic i Libiąż punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku" wyłoniono wykonawcę. 

OGŁOSZENIE

Podmiotem tym jest Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie.

Dotacja na ww. zadanie określona w budżecie powiatu na rok 2016 wynosi: 178.560 zł.