Wręczono Nagrody Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za najlepsze wyniki w nauce, za najlepsze osiągnięcia artystyczne i za najlepsze osiągnięcia sportowe.

Wręczono Nagrody Starosty  dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015

Nagrody otrzymali

Najlepsze wyniki w nauce

Magdalena Koźmin – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Klasę I ukończyła z wyróżnieniem osiągając najwyższą średnią ocen w szkole 5,56 i wzorową ocenę z zachowania. Magdalena jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach i wielkim potencjale intelektualnym. Osiąga sukcesy w naukach ścisłych rozszerzając swoją wiedzę w zakresie biologii, chemii oraz matematyki. Wysokie wyniki osiąga również na gruncie przedmiotów humanistycznych. Szczególne osiągnięcia uzyskała biorąc udział w licznych olimpiadach w tym językowych i konkursach literackich, matematycznych organizowanych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym
i szkolnym. Brała udział w licznych debatach. Jest uczestniczką projektów, których głównym celem była aktywizacja młodzieży powiatu na rzecz społeczności lokalnej. Ukończyła cykl warsztatów z zakresu „Dziennikarstwa Obywatelskiego”. Uczestniczyła w wymianie polsko-niemieckiej służącej integracji młodzieży obu krajów. Brała udział w cyklu zajęć laboratoryjnych odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Była jednym z prelegentów wykładu pt:”Mózg bez ograniczeń” przygotowanym dla gimnazjalistów. Uczennica wykazuje także zdolności artystyczne i dziennikarskie. Redaguje teksty do szkolnej gazetki „Gimpel”. Uczestniczy także w zajęciach teatru szkolnego. Bierze udział  w akademiach okolicznościowych w szkole i poza nią. Magdalena jest uczennicą wyjątkową, jej wiedza znacznie wykracza poza zakres materiału programowego, jest wszechstronnie utalentowana. Poświęca się również pracy na rzecz szkoły, wykazuje duży szacunek do rówieśników , nauczycieli i dyrekcji. Cechuje ją życzliwość oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej.

 

Najlepsze osiągnięcia artystyczne

Michał Noworyta – uczeń drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Jest uzdolniony muzycznie, naukę w II LO kontynuuje naukę w szkole Muzycznej II Stopnia w Sosnowcu na wydziale wokalnym. Swoje umiejętności muzyczne bardzo chętnie wykorzystuje  w szkole biorąc udział w organizowanych imprezach szkolnych. Uczestniczył m.in. w montażu słowno-muzycznym zorganizowanym w związku z obchodami  75 – lecia powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, akademii na uroczystym pożegnaniu Maturzystów. Brał udział w festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” 2015, reprezentował Gminę Chrzanów podczas Międzynarodowego Spotkania Gmin, gdzie przedstawił bogaty i zróżnicowany program występów za co otrzymał podziękowanie Burmistrza Miasta Chrzanowa. Michał brał udział w powiatowych oraz ogólnopolskich konkursach takich jak.;
- IV Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty – III miejsce w kategorii solista.
- I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Sosnowcu – III miejsce
Michał jest uczniem zdolnym, odznaczającym się wysoka kulturą osobistą.
Klasę I ukończył z wyróżnieniem ( średnia 4,00) jest lubianym przez rówieśników
i nauczycieli.


Najlepsze osiągnięcia sportowe

Kamil Legięć – uczeń II klasy Zespołu Szkół – Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini. W klasyfikacji końcowo – rocznej uzyskał bardzo dobrą ocenę zachowania i dostateczne wyniki w nauce. Osiągniecia sportowe to :
• IV miejsce w Mistrzostwach Polski w Średniodystansowym Biegu na Orientację organizowane przez WKS „WAWEL” Kraków
• VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Średniodystansowym Biegu na Orientację organizowane przez Polski Związek Orientacji Sportowej
• I miejsce w klasyfikacji generalnej w Międzynarodowych –Regionalnych Zawodach
w Biegu na Orientację „Euro Majówka” – organizowane przez UKS ZSZ „Jedynka” Jastrzębie-Zdrój
• I miejsce w III Powiatowym Rajdzie na Orientację organizowane przez Klub Sportowy „Kościelec” i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
• I miejsce w wojewódzkiej klasyfikacji biegów na Orientacje w Małopolsce za rok 2014
• III miejsce w I-szych Otwartych Mistrzostwach Mikołowa w Biegu na orientację organizowane przez UKS „Trójka”
• I miejsce w I i V Etapie XIII Grand Prix Chrzanowa w Biegu na Orientację organizowane przez Gminę Chrzanów.
Kamil jest osobą zdyscyplinowaną i odpowiedzialną. Pomimo treningów nie zaniedbuje zajęć lekcyjnych. Kultura osobista Kamila stanowi wzór godny naśladowania. Jest uczynny i lubiany przez rówieśników.

 Wyróżnienie
1. W roku szkolnym 2014/2015 zostało przyznane również wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę zespołową dla uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.

Wyróżnienie otrzymali - Dominik Ciapała i Łukasz Pałka. Uczniowie brali aktywny udział w pracach koła „Miłośnik Techniki” gdzie współpracując tworzyli aplikacje do programowania robotów mobilnych  w jezyku C. Programy te zastosowali w sterowaniu robotami, które samodzielnie konstruowali na bazie klocków Lego. Na bazie tych samych klocków zbudowali i zaprogramowali gitarę cyfrową z czujnikami ultradźwiękowymi na której wykonywali utwory muzyczne. Wspólnie tworzyli skomplikowane programy sterujące procesami technologicznymi. Za tworzone programy byli nagradzani wyróżnieniami na konkursach organizowanych przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W roku 2014 zajęli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie pt’ Mam zawód, mam fantazję” w konkurencji „Auto Cad na start” pokonując 14 drużyn ze szkół technicznych z całego województwa małopolskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie rysunku w programie Auto Cad w jak najkrótszym czasie i uczniowie najkrótszy czas uzyskali.
Uczniowie ukończyli szkołę z bardzo wysoką średnią i wzorowym zachowaniem.

 

Czy wiesz, że...

Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat chrzanowski ustanowiono Uchwałą Nr 208/1/2006 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 9 stycznia 2006r. w celu uhonorowania pracowitości, uzdolnień i umiejętności uczniów. Nagrody dotyczą osiągnięć uczniów w poprzednim roku szkolnym. Wysokość nagrody wynosi 750zł i każdy z uczniów mógł wybrać sobie nagrodę sam w ramach tej kwoty.