Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wręczono Nagrody Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za najlepsze wyniki w nauce, za najlepsze osiągnięcia artystyczne i za najlepsze osiągnięcia sportowe.

Wręczono Nagrody Starosty  dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015

Nagrody otrzymali

Najlepsze wyniki w nauce

Magdalena Koźmin – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Klasę I ukończyła z wyróżnieniem osiągając najwyższą średnią ocen w szkole 5,56 i wzorową ocenę z zachowania. Magdalena jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach i wielkim potencjale intelektualnym. Osiąga sukcesy w naukach ścisłych rozszerzając swoją wiedzę w zakresie biologii, chemii oraz matematyki. Wysokie wyniki osiąga również na gruncie przedmiotów humanistycznych. Szczególne osiągnięcia uzyskała biorąc udział w licznych olimpiadach w tym językowych i konkursach literackich, matematycznych organizowanych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym
i szkolnym. Brała udział w licznych debatach. Jest uczestniczką projektów, których głównym celem była aktywizacja młodzieży powiatu na rzecz społeczności lokalnej. Ukończyła cykl warsztatów z zakresu „Dziennikarstwa Obywatelskiego”. Uczestniczyła w wymianie polsko-niemieckiej służącej integracji młodzieży obu krajów. Brała udział w cyklu zajęć laboratoryjnych odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Była jednym z prelegentów wykładu pt:”Mózg bez ograniczeń” przygotowanym dla gimnazjalistów. Uczennica wykazuje także zdolności artystyczne i dziennikarskie. Redaguje teksty do szkolnej gazetki „Gimpel”. Uczestniczy także w zajęciach teatru szkolnego. Bierze udział  w akademiach okolicznościowych w szkole i poza nią. Magdalena jest uczennicą wyjątkową, jej wiedza znacznie wykracza poza zakres materiału programowego, jest wszechstronnie utalentowana. Poświęca się również pracy na rzecz szkoły, wykazuje duży szacunek do rówieśników , nauczycieli i dyrekcji. Cechuje ją życzliwość oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej.

 

Najlepsze osiągnięcia artystyczne

Michał Noworyta – uczeń drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Jest uzdolniony muzycznie, naukę w II LO kontynuuje naukę w szkole Muzycznej II Stopnia w Sosnowcu na wydziale wokalnym. Swoje umiejętności muzyczne bardzo chętnie wykorzystuje  w szkole biorąc udział w organizowanych imprezach szkolnych. Uczestniczył m.in. w montażu słowno-muzycznym zorganizowanym w związku z obchodami  75 – lecia powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, akademii na uroczystym pożegnaniu Maturzystów. Brał udział w festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” 2015, reprezentował Gminę Chrzanów podczas Międzynarodowego Spotkania Gmin, gdzie przedstawił bogaty i zróżnicowany program występów za co otrzymał podziękowanie Burmistrza Miasta Chrzanowa. Michał brał udział w powiatowych oraz ogólnopolskich konkursach takich jak.;
- IV Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty – III miejsce w kategorii solista.
- I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Sosnowcu – III miejsce
Michał jest uczniem zdolnym, odznaczającym się wysoka kulturą osobistą.
Klasę I ukończył z wyróżnieniem ( średnia 4,00) jest lubianym przez rówieśników
i nauczycieli.


Najlepsze osiągnięcia sportowe

Kamil Legięć – uczeń II klasy Zespołu Szkół – Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini. W klasyfikacji końcowo – rocznej uzyskał bardzo dobrą ocenę zachowania i dostateczne wyniki w nauce. Osiągniecia sportowe to :
• IV miejsce w Mistrzostwach Polski w Średniodystansowym Biegu na Orientację organizowane przez WKS „WAWEL” Kraków
• VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Średniodystansowym Biegu na Orientację organizowane przez Polski Związek Orientacji Sportowej
• I miejsce w klasyfikacji generalnej w Międzynarodowych –Regionalnych Zawodach
w Biegu na Orientację „Euro Majówka” – organizowane przez UKS ZSZ „Jedynka” Jastrzębie-Zdrój
• I miejsce w III Powiatowym Rajdzie na Orientację organizowane przez Klub Sportowy „Kościelec” i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
• I miejsce w wojewódzkiej klasyfikacji biegów na Orientacje w Małopolsce za rok 2014
• III miejsce w I-szych Otwartych Mistrzostwach Mikołowa w Biegu na orientację organizowane przez UKS „Trójka”
• I miejsce w I i V Etapie XIII Grand Prix Chrzanowa w Biegu na Orientację organizowane przez Gminę Chrzanów.
Kamil jest osobą zdyscyplinowaną i odpowiedzialną. Pomimo treningów nie zaniedbuje zajęć lekcyjnych. Kultura osobista Kamila stanowi wzór godny naśladowania. Jest uczynny i lubiany przez rówieśników.

 Wyróżnienie
1. W roku szkolnym 2014/2015 zostało przyznane również wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę zespołową dla uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.

Wyróżnienie otrzymali - Dominik Ciapała i Łukasz Pałka. Uczniowie brali aktywny udział w pracach koła „Miłośnik Techniki” gdzie współpracując tworzyli aplikacje do programowania robotów mobilnych  w jezyku C. Programy te zastosowali w sterowaniu robotami, które samodzielnie konstruowali na bazie klocków Lego. Na bazie tych samych klocków zbudowali i zaprogramowali gitarę cyfrową z czujnikami ultradźwiękowymi na której wykonywali utwory muzyczne. Wspólnie tworzyli skomplikowane programy sterujące procesami technologicznymi. Za tworzone programy byli nagradzani wyróżnieniami na konkursach organizowanych przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W roku 2014 zajęli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie pt’ Mam zawód, mam fantazję” w konkurencji „Auto Cad na start” pokonując 14 drużyn ze szkół technicznych z całego województwa małopolskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie rysunku w programie Auto Cad w jak najkrótszym czasie i uczniowie najkrótszy czas uzyskali.
Uczniowie ukończyli szkołę z bardzo wysoką średnią i wzorowym zachowaniem.

 

Czy wiesz, że...

Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat chrzanowski ustanowiono Uchwałą Nr 208/1/2006 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 9 stycznia 2006r. w celu uhonorowania pracowitości, uzdolnień i umiejętności uczniów. Nagrody dotyczą osiągnięć uczniów w poprzednim roku szkolnym. Wysokość nagrody wynosi 750zł i każdy z uczniów mógł wybrać sobie nagrodę sam w ramach tej kwoty.