Od stycznia bezpłatne porady prawne w każdej gminie

Oferta będzie skierowana do osób w trudnej sytuacji życiowej. Nasi prawnicy przedstawią warianty różnych rozwiązań. Będzie to pomoc przedsądowa, która ma pomóc wyłowić problem prawny – mówi Iwona Serbeńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie.

Od stycznia bezpłatne porady prawne w każdej gminie

Fot. Magdalena Stanisławska, dyrektor Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i Iwona Serbeńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie podczas spotkania prasowego w starostwie

 

- 1 stycznia w pięciu gminach powiatu chrzanowskiego zostaną uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. W Alwerni, Babicach i Libiążu punkty będzie prowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie, natomiast w Chrzanowie i Trzebini radcy prawni i adwokaci - mówi  Magdalena Stanisławska, dyrektor Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Zasady funkcjonowania tych biur i ich finansowanie reguluje ustawa. Jest to zadanie rządowe. Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa. 97 proc. dotacji będzie przeznaczone na wynagrodzenia mecenasów, a 3 proc. kwoty będzie stanowić koszty utrzymania.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie punkt będzie prowadzić pięciu radców prawnych wyznaczonych przez dziekana Izby Radcowskiej. W Urzędzie Miasta w Trzebini urzędować będzie na zmianę pięciu adwokatów wyznaczonych przez dziekana Izby Adwokackiej. Obsługę trzech kolejnych gmin: Alwerni, Babic i Libiąża przejęło stowarzyszenie „DOGMA”, które to zadanie wygrało w trybie konkursowym (ustawa narzuca prowadzenie połowy punktów w danym powiecie przez organizację pozarządową).
- Wygraliśmy, bo jesteśmy doświadczeni na rynku. Do tej pory prowadziliśmy 40 mobilnych punktów w powiecie mikołowskim, z których korzysta około 50 osób miesięcznie. Skupiamy 27 prawników – mówi Iwona Serbeńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Na pytanie, czy adwokaci będą mieli dużo pracy, Iwona Serbeńska odpowiada: - W powiecie mikołowskim prowadzimy zapisy, bo jest tak wielu chętnych.
Podobnego zainteresowania stowarzyszenie spodziewa się również w powiecie chrzanowskim.

Godziny otwarcia
Urząd Miejski w Alwerni: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19
Urząd Gminy w Babicach: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu: w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14 – 18, we wtorki, czwartki w godz. 9-13
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19
Urząd Miasta w Trzebini: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19