Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Od stycznia bezpłatne porady prawne w każdej gminie

Oferta będzie skierowana do osób w trudnej sytuacji życiowej. Nasi prawnicy przedstawią warianty różnych rozwiązań. Będzie to pomoc przedsądowa, która ma pomóc wyłowić problem prawny – mówi Iwona Serbeńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie.

Od stycznia bezpłatne porady prawne w każdej gminie

Fot. Magdalena Stanisławska, dyrektor Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i Iwona Serbeńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie podczas spotkania prasowego w starostwie

 

- 1 stycznia w pięciu gminach powiatu chrzanowskiego zostaną uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. W Alwerni, Babicach i Libiążu punkty będzie prowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie, natomiast w Chrzanowie i Trzebini radcy prawni i adwokaci - mówi  Magdalena Stanisławska, dyrektor Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Zasady funkcjonowania tych biur i ich finansowanie reguluje ustawa. Jest to zadanie rządowe. Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa. 97 proc. dotacji będzie przeznaczone na wynagrodzenia mecenasów, a 3 proc. kwoty będzie stanowić koszty utrzymania.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie punkt będzie prowadzić pięciu radców prawnych wyznaczonych przez dziekana Izby Radcowskiej. W Urzędzie Miasta w Trzebini urzędować będzie na zmianę pięciu adwokatów wyznaczonych przez dziekana Izby Adwokackiej. Obsługę trzech kolejnych gmin: Alwerni, Babic i Libiąża przejęło stowarzyszenie „DOGMA”, które to zadanie wygrało w trybie konkursowym (ustawa narzuca prowadzenie połowy punktów w danym powiecie przez organizację pozarządową).
- Wygraliśmy, bo jesteśmy doświadczeni na rynku. Do tej pory prowadziliśmy 40 mobilnych punktów w powiecie mikołowskim, z których korzysta około 50 osób miesięcznie. Skupiamy 27 prawników – mówi Iwona Serbeńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Na pytanie, czy adwokaci będą mieli dużo pracy, Iwona Serbeńska odpowiada: - W powiecie mikołowskim prowadzimy zapisy, bo jest tak wielu chętnych.
Podobnego zainteresowania stowarzyszenie spodziewa się również w powiecie chrzanowskim.

Godziny otwarcia
Urząd Miejski w Alwerni: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19
Urząd Gminy w Babicach: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu: w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14 – 18, we wtorki, czwartki w godz. 9-13
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19
Urząd Miasta w Trzebini: od poniedziałku do piątku w godz. 15-19