Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szkoła w Fabloku ma nowe pracownie

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie uruchomiło dwie nowe pracownie: układów mechatronicznych oraz łączenia metali.

Szkoła w Fabloku ma nowe pracownie

Fot. Starosta Janusz Szczęśniak i wicestarosta Krzysztof Kasperek w pracowni mechatronicznej

 

Pracownia układów mechatronicznych składa się z ośmiu stanowisk wyposażonych m.in. w zestawy edukacyjne do pneumatyki i elektropneumatyki, stanowisko symulacji procesów przemysłowych w układzie 3D ze sterownikami PLC oraz stanowiska z płytami montażowymi do montażu podzespołów i układów.
- Podczas zajęć uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki używaną w maszynach, pojazdach samochodowych, urządzeniach wytwórczych oraz w aparaturze diagnostycznej i pomiarowej – mówi Mariusz Wacławek, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.
Posługując się oprogramowaniem inżynierskim wykonują zadania dotyczące:
- projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
- obsługi i programowania sterowników PLC
- obsługi i programowania robotów przemysłowych
- automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
- instalacji i obsługi systemów sieciowych, transmisji danych stosowanych w mechatronice
- projektowania i serwisowania układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Pracownia łączenia metali złożona jest z ośmiu stanowisk wyposażonych w stoły spawalnicze z filtracją OSCAR SF 1000, półautomat spawalniczy POWER MIG 3500, półautomat spawalniczy POWER MIG 400, spawarkę invertorową ARC 200, półautomat KEMPPI MIN ARC EVO 180, spawarki transformatorowe TRAFIMET 250 IGBT, invertek LINKOLN V 160 i stanowisko do spawania gazowego.
Pracownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu o pełnej wentylacji centralnej i stanowiskowej spełniającej obowiązujące normy środowiskowe. Uczniowie będą zdobywali dodatkowego, certyfikowane kwalifikacje z zakresu różnych metod łączenia metali (spawanie MIG, MAG itd.).

 

Czy wiesz, że...

Wyposażenie pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego jest dofinansowane z projektu „Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie chrzanowskim poprzez wyposażenie pracowni nauki zawodów w powiatowych jednostkach oświatowych”, dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.1, schemat B

Całkowita wartość projektu: 2 162 412,41 zł, w tym: wartość kosztów kwalifikowanych: 2 107 902,05 zł
wartość kosztów niekwalifikowanych 54 510,36 zł
wartość dofinansowania 1 791 716,74 zł
wartość wkładu własnego 370 695,67 zł

Koszty wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie: 383 823,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków MRPO 326 250,34 zł, wkład własny powiatu 57 573,61 zł

W PCE w Chrzanowie wyposażono pracownię:
łączenia metali - 111 736,94 zł

układów mechatronicznych 129 722,33 zł

montażu i eksploatacji oraz maszyn elektrycznych 25 910,93 zł

komputerową 116 453,75 zł

montażu i eksploatacji oraz maszyn elektrycznych 25 910,93 zł