Kto odśnieży drogi w powiecie chrzanowskim

Do kogo zadzwonić w sprawie zimowego utrzymania drogi powiatowej? Sprawdź, kto odpowiada za poszczególne trakty.

Kto odśnieży drogi w powiecie chrzanowskim

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO
W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2018 r.

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Chrzanów prowadzone jest przez:
Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała 458, oddział Babice (baza Kółka Rolniczego),
tel. 692 792 200, 502 309 693

2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Libiąż prowadzone jest przez:
Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała 458, oddział Babice (baza Kółka Rolniczego),
tel. 502 309 693

3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babice prowadzone jest przez:

Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała 458, oddział Babice (baza Kółka Rolniczego),
tel. 502 309 693

4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebinia prowadzone jest przez:

Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o. ul. Rynek 18 , 32-540 Trzebinia
tel. 32/612-16-45, 32/6121153 wew.20
kom. dyspozytor 697 728 063

5. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Alwernia prowadzone jest przez:
Transport Towarowy
Piotr Jasiołek
32-070 Czernichów, Wołowice 236

tel. 698 935 199

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
POWIATU CHRZANOWSKIEGO

 

 

Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk
1. 2. 3. 4.


II Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości - luźny 4 godz.
- błoto pośniegowe 6 godz.
- zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) - gołoledź 3 godz.
- szron 3 godz.
- szadź 3 godz.
- lodowica 4 godz.


III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej szerokości - luźny 6 godz.
- zajeżdżony występuje
- zaspy, języki śniegowe 6 godz.
( lokalnie)

 

utrudnienia dla samochodów osobowych - gołoledź 5 godz.
- szron 5 godz.
- szadź 5 godz. - lodowica 5 godz.