NAGRODA STAROSTY CHRZANOWSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU

 

Rada Powiatu Chrzanowskiego  Uchwałą  Nr XII/54/2015 z dnia 30 września 2015r.  ustanowiła Nagrodę Starosty  Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się  osiągnięciami w działalności sportowej.

NAGRODA STAROSTY CHRZANOWSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU

Fot. PMOS CHRZANÓW

 

 

Zasady i tryb  przyznawania Nagrody Starosty Chrzanowskiego  określa   Regulamin  (Załącznik do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 30 września 2015r.)