Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów laureatem XI edycji konkursu Kryształy Soli

Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów zostało laureatem XI edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" w kategorii "Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów laureatem XI edycji konkursu Kryształy Soli

Fot. Fot. Prezes Stowarzyszenia Piotr Mankiewicz odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego statuetkę i dyplom w czasie XVIII Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 17 grudnia 2015 w Krakowie

 

Jest to nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w województwie małopolskim. Celem konkursu jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania samorządowych władz województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra.
Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w podziękowaniu za wszechstronną działalność na rzecz promocji i upowszechniania sportu, turystyki i zdrowia, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, za niekonwencjonalne działania łączące turystykę rowerową jako aktywną formę wypoczynku z działaniami na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury rowerowej.