Uczennica Zespołu Szkół w Libiążu w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie.

Olimpiada odbyła się 2 grudnia 2015 r. i wzięło w niej udział około 2,5 tysiąca osób z całej Polski.  Do drugiego etapu przeszło 531 osób (w tym 125 z Małopolski). Zespół Szkół w Libiążu jest jedyną szkołą  powiatu  chrzanowskiego, która ma swojego przedstawiciela w następnej rundzie. 

Uczennica Zespołu Szkół w Libiążu w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie.

I stopień olimpiady polegał na  rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań. Aby przejść do następnego etapu, konieczne było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 30 z nich.

 • Zakres tematyczny był bardzo szeroki i obejmował następujące zagadnienia:
 •   wiedza o społeczeństwie
 •   historia państwa i prawa
 •   prawoznawstwo
 •   prawa człowieka
 •   prawo konstytucyjne
 •   prawo cywilne
 •   prawo karne
 •   prawo gospodarcze

Do drugiego etapu Olimpiady zakwalifikowała się Pani Jolanta Szopa, która jest uczennicą III klasy technikum ekonomicznego.

Uczniowie  Zespołu Szkół w Libiążu byli przygotowywani do olimpiady przez Panią Jadwigę Bochenek oraz Pana Łukasza Płatka.

Jolanta Szopa:

- Do olimpiady przygotowywałam się skrupulatnie i sumiennie. Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi kwestie podane w zakresie tematyki konkursu, ale stopień trudności był tak wysoki, że po wyjściu z sali     zastanawiałam się, czy uda mi się zdobyć wymaganą ilość punktów. Udało się i jestem bardzo szczęśliwa, choć zdaję sobie sprawę z tego, ile jeszcze czeka mnie pracy.