Ważne informacje dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie województwa małopolskiego, w szcególności dotyczących naborów do wniosków oraz konkursów na rok 2016. 

Ważne informacje dla organizacji pozarządowych

Ruszył nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Terminnaboru do: 26lutego 2016 r.

Kontakt:  Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60538; 12/61 60 988

Więcej informacji…

 

"Małopolska Gościnna" - nabór wniosków w konkursie na 2016 rok

Terminnaboru do: 11 lutego 2016 r

Kontakt:Departament Turystyki, Sportu i Promocji UMWM, tel. 12/ 379 60 19

Więcej informacji…

 

Ruszył Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku.

Terminnaboru do: 18 lutego 2016 r. godz. 15:00

Kontakt:  Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60537; 12/61 60 988

Więcej informacji…

 

Otwarty konkurs ofert - edukacja prozdrowotna dla seniorów

Terminnaboru do: 19 lutego 2016 r

Kontakt:Departament Polityki Regionalnej UMWM, tel. 12/ 29 90 634, 12/29 90 900

Więcej informacji…

 

Przypominamy o konkursie "Mecenat Małopolski"

Terminskładania ofert:

W ramach I naboru 5 lutego 2016 r. godz. 15:00

W ramach II naboru 2 czerwca 2016 r. godz. 15:00

Kontakt:  Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, 12/63-03-476, 12/63-03-439, 12/63-03-564, 1263-03-437

Więcej informacji…