III edycja międzyregionalnego Programu Derby Artystyczne 2016

Organizatorzy III edycji międzyregionalnego Programu "Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk & Małopolska  i  województwa ościenne" zapraszają twórców - artystów malarzy, grafików i plastyków do udziału w kolejnej edycji Programu i jego wystawach

III edycja międzyregionalnego Programu Derby Artystyczne 2016
 • Zgłoszenie udziału w Derbach' 2016, podobnie jak w roku 2015 obejmuje zaprezentowa-
  nie na 2-ch głównych wystawach międzyregionalnych Programu - jednej organizowanej
  na Śląsku drugiej w Małopolsce - realizowanych pt. "Świat Kobiety" & "Kolory regionu"
  2-ch prac, obejmujących główną tematykę wystawy
 • Zgłosić do wystawy można do 8 propozycji prac w obu tematach, z czego Komisja Artytyczna wybierze do wystaw 2 prace, po 1-ej pracy z każdego tematu
 • TERMIN ZGŁOSZEŃ  do Derbów mija  14 lutego 2016 roku  (niedziela)
 • O ostatecznym terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń. organizatorzy poinformują
  na stronie internetowej Programu.
 • W zależnosci od ilości zgłoszonych prac do wystaw w I-szym terminie zgłoszeń (14.02),
  Organizator zgodnie z Regulaminem może ustalić II-gi termin do przyjmowania zgłoszeń
 • Materiały informacyjne o Programie rozsyłane są do instytucji i placówk kultury, organizacji artystycznych, do indywidualnych artystów. Biuro Organizacyjne przesyła też materiały
  do powiatów z prośbą o przekazanie ich placówkom kultury oraz artystom z terenu danego powiatu
 • Inauguracja Programu i przedpremierowa impreza, planowane są na koniec czerwca
  lub pierwszy weekend lipca
 • Główne wystawy oraz wystawy towarzyszące odbędą się w okresie od II połowy sierpnia
  do 30 listopada 2016 roku
 • Ostateczne terminy wystaw, mijsca ekspozycji oraz imprezy towarzyszące, podane będą
  po zatwierdzeniu wszystkich miejsc realizacji Programu
 • Zgłoszenie prac do Derbów' 2016, daje możliwośc udziału uczestnikom w konkursie na "Nagrodę Specjalną Derbów Artystycznych", która przyznana będzie autorowi
  najciekawszej pracy prezentowanej na wystawach.
  Nagroda o wartości 3.000 złotych, ufundowana została przez Sponsora
 • Zasady Organizacyjne Derbów  oraz dokładne informacje o zasadach zgłoszenia,
  regulamin oraz niezbędne druki do pobrania - dostępne są poniżej

                   Serdecznie zapraszamy twórców do udziału w tym projekcie związanym
        z integracją sztuki.

                                                      Zarząd i Rada Programowa Centrum Art-Plus
                                                      w Krakowie
                                                   

  

  ...............................................................................................................................................................................................................

  MATERIAŁY  INFORMACYJNE  I  DRUKI   DO  POBRANIA

  

 • Zaproszenie do artystów do udziału w Derbach' 2016   (PDF)

| pobierz |

 • Regulamin Programu Derby Artystyczne' 2016    (PDF)

| pobierz |

 • Informacje dla uczestników  -  dokładne dane na temat zgłoszenia  (PDF)

| pobierz |

 • KARTA  ZGŁOSZENIA  - do wypełnienia komputerowego    (DOC)

| pobierz |

 • Wniosek o dopuszczenie prac do wystaw w jednym temacie   (DOC)

| pobierz |

 • Regulamin Nagrody Specjalnej Derbów' 2016    (PDF)

| pobierz |

 • Ulotka informacyjna - Derby' 2016   (PDF)

| pobierz |

 • Newsletter-W skrócie (nr 4)- informacje podsumowujące 2015 rok, (PDF)

| pobierz |

................................................................................

 

 • Komplet  w/w materiałów - spakowany (ZIP)

| pobierz |