Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pracodawco! Postaw na młodych

Od stycznia 2016 roku możliwa jest refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych osób do 30 roku życia. Refundacją będą mogli zostać objęci pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy ofertę pracy udostępnią za pośrednictwem urzędu pracy i zatrudnią na podstawie umowy o pracę, skierowanego przez PUP młodego bezrobotnego.

Pracodawco!  Postaw na młodych

Ważnym jest, że refundacja przysługiwać będzie w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany zostanie do utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy, za które dokonywana jest refundacja oraz przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
Uwaga! Refundacją nie będą mogli być objęci pracodawcy, u których w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Regulaminy przyznawania ww. wsparcia i szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie internetowej:
http://pup-chrzanow.pl/strona/refundacja-czesci-kosztow-poniesionych-na-wynagrodzenia-nagrody-oraz-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-bezrobotnych-do-30-roku-życia/381

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób młodych do śledzenia informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie oraz do bezpośredniego kontaktu w siedzibie Urzędu, pok. 205A, nr tel. 32 7533834.