Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Światowe Dni Młodzieży wielkim świętem młodych

     Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata. Przyjeżdżają oni, by wraz ze swoimi duszpasterzami, biskupami i Papieżem zgromadzić się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Światowe Dni Młodzieży wielkim świętem młodych

        Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985r., kiedy to Jan Paweł II, na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową, jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu, jako spotkanie międzynarodowe.

     Pierwszym gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, jak również ich pomysłodawcą, był św. Jan Paweł II. Zgromadził on młodych trzykrotnie w Rzymie, a także w: Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu i Toronto. Następcy Jana Pawła II kontynuowali to dzieło. Benedykt XVI przewodniczył spotkaniom w Kolonii, Sydney i Madrycie, natomiast Franciszek spotkał się z młodzieżą w Rio de Janeiro. On także ogłosił, iż następne spotkanie młodych odbędzie się w Krakowie.

     Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii. Światowe Dni Młodzieży są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: „Dni w diecezjach”, i „Wydarzenia Centralne”. Najbliższe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26 - 31 lipca 2016r. w Krakowie.