VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła *VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”*. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

*1.**Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;*

*2.**Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki)  oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. *

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości *5 tysięcy złotych*. Nagrodzone prace będą mogły
być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora *www.fdpa.org.pl <http://www.fdpa.org.pl/>* oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie
Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19,
01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail:
*<s.konopacka-bak@fdpa.org.pl>s.konopacka-bak@fdpa.org.pl* tel.
533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat
poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można
znaleźć na stronie internetowej *www.fdpa.org.pl
<http://www.fdpa.org.pl/>* oraz na
*<http://www.facebook.com/Fundacja.FDPA>www.facebook.com/Fundacja.FDPA*.

Patronat honorowy: *_Polski Komitet do spraw UNESCO
<http://www.unesco.pl/>_*

Patroni medialni: *_Witrynawiejska.org.pl
<http://witrynawiejska.org.pl/>_*, *_KulturaLudowa.pl
<http://kulturaludowa.pl/>_*