Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła *VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”*. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

*1.**Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;*

*2.**Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki)  oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. *

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości *5 tysięcy złotych*. Nagrodzone prace będą mogły
być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora *www.fdpa.org.pl <http://www.fdpa.org.pl/>* oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie
Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19,
01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail:
*<s.konopacka-bak@fdpa.org.pl>s.konopacka-bak@fdpa.org.pl* tel.
533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat
poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można
znaleźć na stronie internetowej *www.fdpa.org.pl
<http://www.fdpa.org.pl/>* oraz na
*<http://www.facebook.com/Fundacja.FDPA>www.facebook.com/Fundacja.FDPA*.

Patronat honorowy: *_Polski Komitet do spraw UNESCO
<http://www.unesco.pl/>_*

Patroni medialni: *_Witrynawiejska.org.pl
<http://witrynawiejska.org.pl/>_*, *_KulturaLudowa.pl
<http://kulturaludowa.pl/>_*