II LO w Chrzanowie podpisało porozumienie z policją i strażą pożarną

17 lutego w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie a Komendami Powiatowymi: Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w Chrzanowie.

II LO w Chrzanowie podpisało porozumienie z policją i strażą pożarną

Fot. Porozumienie o współpracy podpisali: kpt. Andrzej Dudziak - zastępca komendanta PSP, Andrzej Bieda - dyrektor II LO w Chrzanowie, Janusz Szczęśniak - starosta chrzanowski, insp. Tomasz Zając - komendant powiatowy policji i Krzysztof Kasperek - wicestarosta.

 

Ścisła współpraca z tymi jednostkami trwa od 2,5 roku - od początku powstania klas mundurowych. W zakresie współpracy z KPP w Chrzanowie odbywają się cykliczne spotkania z pracownikiem policji, który przekazuje wiedzę z zakresu podstaw i aktów prawnych, Ustawy o policji, zakresu obowiązków oraz charakteru pracy policjanta. Ponadto młodzież bierze udział w zajęciach w budynku komendy powiatowej, w tym na strzelnicy. W ramach współpracy z PPSP w Chrzanowie młodzież bierze udział w manewrach (jako pozoranci), w niektórych praktycznych szkoleniach w obiekcie PSP jak również w zajęciach teoretycznych. Ma także możliwość zapoznania się ze sprzętem do działań ratowniczo - gaśniczych.