Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

II LO w Chrzanowie podpisało porozumienie z policją i strażą pożarną

17 lutego w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie a Komendami Powiatowymi: Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w Chrzanowie.

II LO w Chrzanowie podpisało porozumienie z policją i strażą pożarną

Fot. Porozumienie o współpracy podpisali: kpt. Andrzej Dudziak - zastępca komendanta PSP, Andrzej Bieda - dyrektor II LO w Chrzanowie, Janusz Szczęśniak - starosta chrzanowski, insp. Tomasz Zając - komendant powiatowy policji i Krzysztof Kasperek - wicestarosta.

 

Ścisła współpraca z tymi jednostkami trwa od 2,5 roku - od początku powstania klas mundurowych. W zakresie współpracy z KPP w Chrzanowie odbywają się cykliczne spotkania z pracownikiem policji, który przekazuje wiedzę z zakresu podstaw i aktów prawnych, Ustawy o policji, zakresu obowiązków oraz charakteru pracy policjanta. Ponadto młodzież bierze udział w zajęciach w budynku komendy powiatowej, w tym na strzelnicy. W ramach współpracy z PPSP w Chrzanowie młodzież bierze udział w manewrach (jako pozoranci), w niektórych praktycznych szkoleniach w obiekcie PSP jak również w zajęciach teoretycznych. Ma także możliwość zapoznania się ze sprzętem do działań ratowniczo - gaśniczych.