Partnerstwo publiczno - prywatne

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju jest odpowiedzialne za koordynację działań rządowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z kluczowych zadań w tym obszarze jest pomoc instytucjom publicznym w przygotowaniu wdrażania projektów PPP. Prowadzone w tym zakresie działania dotyczą m. in. upowszechniania i promowania partnerstwa publiczno - prywatnego oraz wsparcia wybranych projektów. 

Partnerstwo publiczno - prywatne

Szczegółowa informacja na temat PPP udostępniona jest na portalu internetowym: www.ppp.gov.pl http://www.ppp.gov.pl

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju działaniami w listopadzie 2015 r. Ministerstwo ogłosiło nabór dla promotorów projektów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na napływające do Ministerstwa prośby ze strony Promotorów projektów o dodatkowy czas na przygotowanie koncepcji i dokumentacji zgłoszeniowej termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty na 15 kwietnia 2016 r.

W załączeniu skan  pisma informujące o wydłużeniu terminu zgłoszenia projektów w ramach prowadzonego obecnie naboru projektów. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udziału w naborze zostały opublikowane na stronie: http://www.ppp.gov.pl/