Iwano-Frankowsk partnerem powiatu chrzanowskiego

24 lutego podpisano porozumienie o współpracy międzynarodowej pomiędzy Iwano-Frankowskiem na Ukrainie i powiatem chrzanowskim.

Iwano-Frankowsk partnerem powiatu chrzanowskiego

Fot. Po zawarciu porozumienia goście z Ukrainy otrzymali z rąk starosty Janusza Szczęśniaka prace Jacka Sieka, artysty - malarza. Na zdjęciu od lewej: Igor Szewczuk, Ruslan Marcinkiw, tłumacz Tomasz Kościów, Janusz Szczęśniak, Zbigniew Duda i Oksana Sawczuk

 

Dokument podpisano w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Podczas sesji Rady Powitatu Ukrainę reprezentowali: Ruslan Marcinkiw (mer Iwano-Frankowska), Oksana Sawczuk (przewodnicząca Rady Miejskiej Iwano-Frankowska) i Igor Szewczuk - przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in. Oleh Mandiuk - konsul generalny Ukrainy w Polsce oraz senator RP Andrzej Pająk. 

Powiat chrzanowski jest 21. partnerem zagranicznym Iwano-Frankowska (dawny Stanisławów).

 

Porozumienie o współpracy ma na celu:

- kreowanie kontaktów polsko – ukraińskich w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu i turystyki,
wymianę grup młodzieżowych, drużyn sportowych, drużyn harcerskich, grup artystycznych  w celu pogłębienia współpracy jako elementu integracji europejskiej,
- organizowanie seminariów i szkoleń na temat roli samorządu terytorialnego w rozwoju zaprzyjaźnionych Stron,
- rozwinięcie współpracy w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, ekologii oraz unijnych programów pomocowych,
- wymiany delegacji przedstawicieli Stron porozumienia w celu zacieśnienia współpracy  i uzgadniania szczegółów w zakresie podejmowanych inicjatyw,
- pomoc wzajemną w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń oraz usuwania ich następstw

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku