Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Iwano-Frankowsk partnerem powiatu chrzanowskiego

24 lutego podpisano porozumienie o współpracy międzynarodowej pomiędzy Iwano-Frankowskiem na Ukrainie i powiatem chrzanowskim.

Iwano-Frankowsk partnerem powiatu chrzanowskiego

Fot. Po zawarciu porozumienia goście z Ukrainy otrzymali z rąk starosty Janusza Szczęśniaka prace Jacka Sieka, artysty - malarza. Na zdjęciu od lewej: Igor Szewczuk, Ruslan Marcinkiw, tłumacz Tomasz Kościów, Janusz Szczęśniak, Zbigniew Duda i Oksana Sawczuk

 

Dokument podpisano w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Podczas sesji Rady Powitatu Ukrainę reprezentowali: Ruslan Marcinkiw (mer Iwano-Frankowska), Oksana Sawczuk (przewodnicząca Rady Miejskiej Iwano-Frankowska) i Igor Szewczuk - przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in. Oleh Mandiuk - konsul generalny Ukrainy w Polsce oraz senator RP Andrzej Pająk. 

Powiat chrzanowski jest 21. partnerem zagranicznym Iwano-Frankowska (dawny Stanisławów).

 

Porozumienie o współpracy ma na celu:

- kreowanie kontaktów polsko – ukraińskich w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu i turystyki,
wymianę grup młodzieżowych, drużyn sportowych, drużyn harcerskich, grup artystycznych  w celu pogłębienia współpracy jako elementu integracji europejskiej,
- organizowanie seminariów i szkoleń na temat roli samorządu terytorialnego w rozwoju zaprzyjaźnionych Stron,
- rozwinięcie współpracy w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, ekologii oraz unijnych programów pomocowych,
- wymiany delegacji przedstawicieli Stron porozumienia w celu zacieśnienia współpracy  i uzgadniania szczegółów w zakresie podejmowanych inicjatyw,
- pomoc wzajemną w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń oraz usuwania ich następstw

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku