Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jest wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że przygotował szereg atrakcyjnych form wsparcia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Jest wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia

Obecnie prowadzimy rekrutację na:

  • Staże - 6 miesięczne, które pozwolą Panu/Pani zaadaptować się do pracy na nowym stanowisku i przygotować się do podjęcia nowych, zawodowych wyzwań.
  • Szkolenia grupowe, które w roku 2016 planowane są w następujących kierunkach: monter nawierzchni drogowych – brukarz, operator wózka widłowego, spawacz Mag i Tig, uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV oraz obsługa kasy fiskalnej.
  • Szkolenia indywidualne, które wskażecie Państwo, jako niezbędne do zatrudnienia.      
  • Prace interwencyjne, czyli subsydiowaną formę zatrudnienia, dzięki której będziecie Państwo mieli zagwarantowane zatrudnienie na okres 9 miesięcy, a pracodawca zyska dofinansowanie.
  • Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która dla Pana/Pani może osiągnąć poziom nawet do 21 tysięcy złotych. Przewidziano 20 takich dotacji, które przyznawane będą w oparciu o ocenę komisji, aż do wyczerpania puli środków na ten cel.

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana wsparciem z powyższego zakresu, serdecznie zapraszamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu ze swoim doradcą Klienta. Gwarantujemy Panu/Pani pierwszeństwo udziału w ww. formach wsparcia, po spełnieniu wszystkich kryteriów rekrutacyjnych.

Wsparcie dedykowane dla Państwa, realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

ul. Słowackiego 8,  32-500 Chrzanów

tel. 32 753 38 00    tel./fax. 32 753 38 99