Jest wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że przygotował szereg atrakcyjnych form wsparcia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Jest wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia

Obecnie prowadzimy rekrutację na:

  • Staże - 6 miesięczne, które pozwolą Panu/Pani zaadaptować się do pracy na nowym stanowisku i przygotować się do podjęcia nowych, zawodowych wyzwań.
  • Szkolenia grupowe, które w roku 2016 planowane są w następujących kierunkach: monter nawierzchni drogowych – brukarz, operator wózka widłowego, spawacz Mag i Tig, uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV oraz obsługa kasy fiskalnej.
  • Szkolenia indywidualne, które wskażecie Państwo, jako niezbędne do zatrudnienia.      
  • Prace interwencyjne, czyli subsydiowaną formę zatrudnienia, dzięki której będziecie Państwo mieli zagwarantowane zatrudnienie na okres 9 miesięcy, a pracodawca zyska dofinansowanie.
  • Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która dla Pana/Pani może osiągnąć poziom nawet do 21 tysięcy złotych. Przewidziano 20 takich dotacji, które przyznawane będą w oparciu o ocenę komisji, aż do wyczerpania puli środków na ten cel.

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana wsparciem z powyższego zakresu, serdecznie zapraszamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu ze swoim doradcą Klienta. Gwarantujemy Panu/Pani pierwszeństwo udziału w ww. formach wsparcia, po spełnieniu wszystkich kryteriów rekrutacyjnych.

Wsparcie dedykowane dla Państwa, realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

ul. Słowackiego 8,  32-500 Chrzanów

tel. 32 753 38 00    tel./fax. 32 753 38 99