Zapoznaj się z ofertą chrzanowskiego urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że dysponuje pulą środków zarezerwowaną na aktywizację osób wyłącznie z grupy w wieku powyżej 50 roku życia oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapoznaj się z ofertą chrzanowskiego urzędu pracy

Jeśli uważa Pan/Pani, że dla prowadzonej przez Państwa działalności pomocne będzie wsparcie odpowiedzialnego i doświadczonego pracownika, zapraszamy do współpracy.

 

PUP Chrzanów dysponuje:

  • Pracami interwencyjnymi, dzięki którym możesz otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie doświadczonego pracownika z konkretną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi nie tylko w toku nauki, ale także podczas wielu lat pracy zawodowej,

 

  • Stażami do 6 miesięcy, dzięki którym masz możliwość zweryfikować wiedzę i umiejętności przyszłego pracownika, bez ponoszenia kosztów, 

 

  • Szkoleniami indywidualnymi, na które osoba bezrobotna może być skierowana pod potrzeby stanowiska pracy.

Jeśli uważasz, że w Twojej firmie przyda się wsparcie, nie czekaj powiadom nas o tym!!!
tel. 32 753 38 62, 32 753 38 63, 32 753 38 61 lub osobiście pokój 203 II piętro.

Pracodawcy wnioskujący o wsparcie powiązane z osobą bezrobotną w wieku 50+
lub z niepełnosprawnościami obsługiwane są priorytetowo.

Wsparcie, realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

ul. Słowackiego 8,  32-500 Chrzanów

tel. 32 753 38 00    tel./fax. 32 753 38 99
e-mail: krch@pup-chrzanow.pl