Szlakiem ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz

Gmina Alwernia i Stowarzyszenie Auschwitz Memento/Projekt Pilecki chcąc upamiętnić postać Rotmistrza Witolda Pileckiego, bohatera II wojny światowej, podjęły się utworzenia szlaku historycznego, który będzie przebiegać trasą jego ucieczki w 1943 roku z obozu koncentracyjnego Auschwitz przez Oświęcim, Babice, Alwernię, Wieliczkę do Bochni.

Szlakiem ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz

Głównym punktem promującym projekt jest „II Rajd Ułanów szlakiem ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz”, organizowany przez Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie oraz poartnerów projektu, który odbędzie się 30 kwietnia. Towarzyszyć mu będzie Rajd Harcerzy.

Przedsięwzięcie rozpocznie się w Oświęcimiu, a zakończy w Alwerni, w klasztorze oo. Bernardynów, w którym Witold Pilecki schronił się w czasie ucieczki. Znajduje się tam tablica pamiątkowa ufundowana na jego cześć. Wydarzeniu patronuje Prezes Rady Ministrów RP Beata Szydło i Andrzej Pilecki, syn Witolda Pileckiego.

Program II Rajdu Ułanów szlakiem ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz.

 

Czy wiesz, że...

Udział w projekcie zadeklarowało 15 partnerów: Gmina Alwernia , Stowarzyszenie Memento Auschwitz/ Projekt Pilecki, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Gminy Babice, Urząd Gminy Liszki, Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach, Klasztor OO. Bernardynów w Alwerni, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Nadleśnictwo Krzeszowice, Nadleśnictwo Niepołomice, Nadleśnictwo Chrzanów.