Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

I edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko"

Właśnie wystartowała I edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”, który wspiera lokalnych działaczy, aktywistów i pasjonatów ochrony środowiska – wszystkich, którzy mają ekopomysły i
chcieliby je urzeczywistnić! Wystarczy zgłosić projekt i wygrać jeden z 13 grantów w wysokości do 5 tys. zł na działania takie jak: programy edukacyjne z zakresu ekologii skierowane do społeczności lokalnej, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej, integrowanie społeczności lokalnych wokół idei ochrony środowiska itp.

I edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko"

Program Grantowy ENERIS – najlepszy sposób na realizację eko pomysłu w Libiążu, Chrzanowie i TrzebiniChcesz zmieniać świat wokół siebie na piękniejszy, aktywnie promować
idee ochrony i poszanowania środowiska, dbać o ekologię i estetykę
przestrzeni miejskiej w Twojej okolicy? Zgłoś propozycję eko projektu do
pierwszej edycji Programu Grantowego ENERIS i wygraj 5 tysięcy złotych
na jego realizację. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do szkół,
klubów, instytucji i organizacji społecznych, a wyniki poznamy już pod koniec czerwca br.

Wspólna troska o jedno środowisko

Każdy z nas ma wpływ na środowisko, jest odpowiedzialny za jego ochronę
i przyszłość. Najdrobniejsze zmiany codziennych nawyków na
proekologiczne mają duży wpływ na otaczający nas świat. A jeśli pójść o
krok dalej i zrobić coś więcej? Stworzyć obszar zielony, którego brakuje
na pełnym bloków osiedlu lub na terenie szkoły? Tchnąć życie w
zapomniany miejski park, a może zagospodarować trawniki w centrum
miasta? Ile lokalnych potrzeb tyle pomysłów, na które czeka ENERIS
Surowce – największa, polska marka na rynku ochrony środowiska. Ich
realizacja jest możliwa dzięki pierwszej edycji Programu Grantowego
ENERIS. Jego celem są: prawdziwa ochrona środowiska realizowana przez
lokalne działania służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania
człowieka na otoczenie, promocja zachowań ekologicznych oraz budowaniu
szeroko pojętej zielonej infrastruktury.

Dzięki Programowi Grantowemu ENERIS działania proekologiczne
realizowane będą przez członków lokalnych społeczności, na ich własnym
terenie. Jest to więc szansa na to, by wziąć sprawy środowiska w
regionie w swoje ręce. Szkoły, organizacje czy mieszkańcy zgłaszają
swoje pomysły, a ENERIS Surowce przyznaje fundusze na realizację
najlepszych. To efektywna, uczciwa i szczera współpraca, w której przede
wszystkim chodzi o wspólną dbałość o nasze otoczenie./– powiedział
Michał Bogacki, Członek Zarządu ZGOK w Balinie.


5 tysięcy powodów do wzięcia udziału

Granty przyznawane będą przez firmę ENERIS Surowce S.A. na działania
takie jak: programy edukacyjne skierowane do członków społeczności
lokalnej z zakresu ekologii i ochrony środowiska, tworzenie zielonej
infrastruktury miejskiej (np.: ogródków przyszkolnych, klombów
osiedlowych, sadzenia drzew, budowania zielonych murów z roślin itp.),
poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ochronę ekosystemów oraz ich
rozwój (np.: zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów itp.),
szeroko rozumianą poprawę jakości życia w oparciu o zasady
zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Program Grantowy ENERIS rusza już 14 kwietnia. Zgłoszenia projektów
przyjmowane będą do 18 maja br. wyłącznie za pomocą formularza
dostępnego na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy. W ciągu
miesiąca od zakończenia przyjmowania wniosków jury wybierze nagrodzone
projekty, które otrzymają fundusze na realizację planów tuż po
ogłoszeniu wyników. Wszystkie pomysły powinny zostać zrealizowane do
końca 2016 roku.

Zawalcz o Grant na realizację eko projektu w gminach Libiąż, Chrzanów,
Trzebinia!

Jak przystąpić do programu i zrealizować choćby najmniejsze marzenie o
przyjaznym, ekologicznym otoczeniu? Należy opisać projekt we wniosku
grantowym dostępnym na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy
podając informacje takie jak np.: cel wnioskowanego projektu,
spodziewane efekty, uczestnicy czy budżet wdrożenia. Do Programu
Grantowego ENERIS mogą zgłaszać się instytucje lub organizacje społeczne
o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne (po spełnieniu
odpowiednich wymagań). Najciekawszy projekt zgłoszony w gminach Libiąż,
Chrzanów, Trzebinia otrzyma 5 tysięcy złotych na jego realizację.

Lokalnie, ale w całej Polsce

Program Grantowy ENERIS realizowany jest indywidualnie w 13
lokalizacjach, od Pruszcza Gdańskiego do Jaworzna i Kłodzka, od Gorzowa
Wielkopolskiego do Sochaczewa.

/Ważny do podkreślenia jest fakt, że poszczególne lokalizacje NIE
KONKURUJĄ ZE SOBĄ, a kwota grantu jest zagwarantowana niezależnie dla
każdej z nich. To oznacza, że w pierwszej edycji Programu Grantowego
ENERIS będzie 13 zwycięzców: najciekawsze inicjatywy zgłoszone przez
przedstawicieli środowisk z 13 miast i gmin, w których będzie
realizowany Program, otrzyma środki na ich realizację /– powiedziała
Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor Komunikacji ENERIS Surowce S.A.

Więcej informacji o mechanizmie aplikacji i rozstrzygania Programu
Grantowego dostępnych jest w regulaminie na stronie
www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy
<http://www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy>.

Polska coraz bardziej eko!

Pierwsza edycja Programu Grantowego ENERIS to szansa na realizację
lokalnych działań sprzyjających środowisku ale również aktywizację
Polaków, którzy coraz chętniej przyjmują ekologiczne postawy i nawyki. Z
„Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski”
przeprowadzonego w 2014 roku przez Ministerstwo Środowiska wynika, że
według Polaków stan środowiska naturalnego zależy przede wszystkim od
aktywności każdego z nas. Stąd też dostrzegamy proekologiczne zmiany,
które zaczynamy często od własnego otoczenia i domów.

Blisko trzy czwarte Polaków zwraca uwagę na ograniczanie zużycia wody

68% osób w Polsce regularnie segreguje odpady

57% deklaruje, że kiedy ma taką możliwość, zamiast samochodu wybiera
komunikację miejską lub rower.

70% Polaków korzysta z toreb wielokrotnego użytku

Co trzeci z nas (36%) jest natomiast skłonny wydać więcej na pewne
rozwiązania, wtedy gdy jest ono ekologiczne.

Aż 96% Polaków oszczędza energię elektryczną w swoim domu

Wszelkie dane procentowe pochodzą z Badania świadomości i zachowań
ekologicznych mieszkańców Polski”, badanie trackingowe przeprowadzone w
2014 r. przez Ministerstwo ŚrodowiskaENERIS *to największa polska firma działająca w obszarze ochrony
środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji
infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz
energetyki odnawialnej. Jesteśmy sprawdzonym partnerem wielu samorządów,
z którymi realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru,
transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiadamy
potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych
partnerów. Firma od początku działania angażuje się społecznie, przede
wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw
społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko
czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera
się na hasłach Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na
środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te
odpady, których nie można odzyskać.

Więcej na: www.grupa-eneris.pl