Pielgrzymi przyjadą do powiatu 25 lipca

Tematem Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku jest jedno z ośmiu błogosławieństw „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Pielgrzymi przyjadą do powiatu 25 lipca

ŚDM odbędą się w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca. 25 lipca pielgrzymi przyjadą do gmin powiatu chrzanowskiego. 26 lipca będą uczestniczyć w ceremonii otwarcia. W kolejne dni wezmą udział w katechezach i Festiwalu Młodych. 30 lipca będą pielgrzymować w miejsce czuwania i uczestniczyć w wieczornym spotkaniu z papieżem. W niedzielę 31 lipca wezmą udział w uroczystym nabożeństwie wieńczoncym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wydarzeniom centralnym mają towarzyszyć specjalne strefy spotkań zwane Strefą Pojednania oraz Targi Powołaniowe.

- 25 lipca do naszego powiatu będą przybywały grupy młodzieży, m.in. z Francji i Hiszpanii, pragnącej spotkać się z papieżem i wspólnie spędzić czas na modlitwie – mówi Marta Zając, koordynator ŚDM w powiecie chrzanowskim.

Gminy Chrzanów, Libiąż i Trzebinia planują zorganizowanie 27 lipca Festiwalu Młodych, w ramach którego odbędą się koncerty, spektakle i wystawy i którego widzami będą zarówno pielgrzymi, jak i mieszkańcy powiatu.

- Mają one przedstawić młody i żywy Kościół, różnorodny i wielokulturowy. Festiwal będzie też okazją do pokazania dziedzictwa kulturowego Polski. Występować mogą zarówno młodzi artyści rodzimi, jak i zagraniczni. W gminach planowane są katechezy dla młodych pielgrzymów, mecze piłki nożnej, a także codzienne msze zarówno dla pielgrzymów jak i dla mieszkańców miejscowości goszczących pątników – dodaje Marta Zając.