Kolejna szansa dla młodzieży

W dniu 07.06.2016 roku w Zespołe Szkół w Libiążu podpisano porozumienia dotyczące praktyk zawodowych uczniów z zakładami pracy z trerenu Powiatu Chrzanowskiego. 

Kolejna szansa dla młodzieży

Porozumienia podpisane zostały pomiędzy Zespołem Szkół w Libiązu a Urzędem Miejskim w Libiążu, Libiąskim Centrum Kultury, Firmą FHU NowiX z Alwerni, ZEASiP z Libiąża, Firmą Impuls – IT z Chrzanowa, Firmą Thermoplast z Libiąża oraz  Firmą Alu System Plus z Chrzanowa. 

Podpisanie tych ważnych szczególnie dla przysżłości uczniów porozumień uświetnili Wicestarosta Chrzanowski - Krzysztof Kasperek,  Rady Rady Powiatu Chrzanowskiego  -  Stanisław Benio oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie  - Ewa Szydłowska - Koryczan.