Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - głosujemy na projekty rowerowe!

Głosowanie odbędzie się w dniach 18 czerwca - 6 lipca. Szczegółowe informacje i formularz do głosowania internetowego znajdują się na stronie:
http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - głosujemy na projekty rowerowe!

Propozycje dotyczące turystyki rowerowej i pieszej:

 

1. Zasięg powiatowy - z powiatu chrzanowskiego: kod zadania: PKCHT039;

nazwa zadania:

Na dwóch kółkach lub z kijkami - na wycieczkę ruszaj z nami!

 

2. Zasięg subregionalny - z subregionu Małopolska Zachodnia:

kod zadania: SZACT040; nazwa zadania:

Daj się porwać na rower - zwiedzamy Małopolskę Zachodnią

(subregion obejmuje powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

 

  •   Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy powiatu/subregionu, którego dotyczy zadanie, którzy ukończyli 16 lat.
  •   Można oddać jeden głos na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne - w przypadku oddania większej ilości głosów wszystkie głosy będą nieważne.

 

- Proponujemy zorganizowanie cyklu bezpłatnych, ogólnodostępnych wycieczek dla mieszkańców w okresie od maja do września 2017.

- W zadaniu powiatowym będzie to pięć wycieczek rowerowych i pieszych (nordic walking), a w zadaniu subregionalnym - pięć dłuższych wycieczek rowerowych, połączonych ze zwiedzaniem  atrakcji turystycznych.

- Uczestnicy będą mieli zapewniony sprzęt (rowery, kijki), opiekę przewodników, prowiant, ubezpieczenie i bilety wstępu.

- Powstanie również wypożyczalnia sprzętu, w której rowery i kije - zakupione przez organizatora na potrzeby projektu - będą udostępniane mieszkańcom.

- W ramach proponowanych zadań realizowane będą trzy ważne cele:

1. rekreacja, 2. edukacja, 3. promocja aktywnego, zdrowego stylu życia.

 

Zachęcamy do głosowania na projekty turystyczno-rowerowe!

                                               Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów