Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zespół Szkół w Libiążu podpisał kolejne porozumienie

Dyrekcja Zespółu Szkół w Libiążu podpisała porozumienie o współpracy z jedną z najbardziej renomowanych uczelni w kraju ( 10 miejsce w Ogólnopolskim Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich według rankingu „Perspektywy”2016)

Zespół Szkół w Libiążu podpisał kolejne porozumienie

Podczas spotkania z przedstawicielami władz Uczelni: dr. Marcinem Lisem, Prorektorem WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich oraz dr. inż. Pawłem Sobczakiem, adiunktem w Katedrze Logistyki i Transportu oraz mgr. inż. Sebastianem Korzeniowskim, Zastępcą Kierownika Centrum Promocji i Informacji omówiono kwestię potencjału praktycznego kształcenia, szczególnie w obszarze:
• Logistyki
• Ekonomii
• Obsługi Turystycznej
Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące wspólnych działań w zakresie organizacji otwartych warsztatów, wykładów oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół w Libiążu w zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię dla młodzieży szkolnej.
W ramach współpracy uczelnia:
1. Zapewnienia możliwości udziału uczniów Zespołu Szkół w wybranych warsztatach otwartych i wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię dla młodzieży szkolnej;
2. Umożliwienia Zespołowi Szkół udziału w Klubie Szkół Partnerskich i zamieszczenie informacji o realizacji współpracy na stronie internetowej Uczelni;
3. Prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów Zespołu Szkół, w tym popularyzujących dorobek naukowy Uczelni;
4. Współdziałania w organizowaniu praktyk zawodowych dla wybranych uczniów Zespołu Szkół;
5. Wspierania nauczycieli Zespołu Szkół w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,