Zespół Szkół w Libiążu podpisał kolejne porozumienie

Dyrekcja Zespółu Szkół w Libiążu podpisała porozumienie o współpracy z jedną z najbardziej renomowanych uczelni w kraju ( 10 miejsce w Ogólnopolskim Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich według rankingu „Perspektywy”2016)

Zespół Szkół w Libiążu podpisał kolejne porozumienie

Podczas spotkania z przedstawicielami władz Uczelni: dr. Marcinem Lisem, Prorektorem WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich oraz dr. inż. Pawłem Sobczakiem, adiunktem w Katedrze Logistyki i Transportu oraz mgr. inż. Sebastianem Korzeniowskim, Zastępcą Kierownika Centrum Promocji i Informacji omówiono kwestię potencjału praktycznego kształcenia, szczególnie w obszarze:
• Logistyki
• Ekonomii
• Obsługi Turystycznej
Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące wspólnych działań w zakresie organizacji otwartych warsztatów, wykładów oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół w Libiążu w zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię dla młodzieży szkolnej.
W ramach współpracy uczelnia:
1. Zapewnienia możliwości udziału uczniów Zespołu Szkół w wybranych warsztatach otwartych i wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię dla młodzieży szkolnej;
2. Umożliwienia Zespołowi Szkół udziału w Klubie Szkół Partnerskich i zamieszczenie informacji o realizacji współpracy na stronie internetowej Uczelni;
3. Prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów Zespołu Szkół, w tym popularyzujących dorobek naukowy Uczelni;
4. Współdziałania w organizowaniu praktyk zawodowych dla wybranych uczniów Zespołu Szkół;
5. Wspierania nauczycieli Zespołu Szkół w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,