Chrzanowscy ochotnicy mają nową karetkę

W czerwcu Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie otrzymała nowy samochód specjalny ratownictwa medycznego ambulans typu C. Pieniądze na ten pojazd pochodzą z kilku źródeł: 100 tys. zł przekazała gmina Chrzanów, 80 tys. zł Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, 40 tys. zł powiat chrzanowski, a 10 tys. zł sponsorzy.

Chrzanowscy ochotnicy mają nową karetkę

fot. Robert Rejdych, TV Powiat

 

Reaktywacja OSP w Chrzanowie nastąpiła w 1997 roku. Jednostka specjalizuje się w ratownictwie medycznym. Od niedawna nie jest to jedyna jednostka w powiecie, bo w ślad za chrzanowską OSP idą: OSP Płoki i OSP Libiąż.

Chrzanowska jednostka zabezpiecza wiele zdarzeń i imprez w powiecie chrzanowskim oraz organizuje pokazy w przedszkolach i szkołach. Skupia 50 członków, w tym 25 czynnych wyjeżdżających do działań ratowniczych. To głównie studenci i uczniowie.

Siedziba chrzanowskiej OSP przy ul. Śląskiej 20 wymaga kapitalnego remontu dachu, okien i drzwi, elewacji i docieplenia.

(KR)