Małopolska czeka na Twój głos

Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców Małopolski na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Do 6 lipca można wybrać spośród 152 zadań najlepsze pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje województwo.

Małopolska czeka na Twój głos

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!

Więcej na https://bo.malopolska.pl