Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Radni udzielili absolutorium

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z wykonania budżetu w 2015 roku radni powiatowi udzielili jednogłośnie.

Radni udzielili absolutorium

- Dziękuję wszystkim radnym za jednogłośne głosowanie. To nasz wspólny sukces. Dziękuję pracownikom za dobrą, systematyczną pracę. Szczególne słowa uznania kieruję na ręce służb finansowych i pani skarbnik – mówił Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski.

- Tegoroczna uchwała absolutoryjna to uchwała historyczna, bo skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował ją pozytywnie i bez żadnych uwag. W poprzednich latach również opinia była pozytywna, ale z uwagami – dodała Joanna Jaguś, skarbnik powiatu.

Dochody budżetu powiatu w 2015 roku wyniosły 98 956 078,89 zł, co stanowi 98,37 proc. wykonania planu, a wydatki 100 206 033,06 zł (96,56 proc. planu).