Radni udzielili absolutorium

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z wykonania budżetu w 2015 roku radni powiatowi udzielili jednogłośnie.

Radni udzielili absolutorium

- Dziękuję wszystkim radnym za jednogłośne głosowanie. To nasz wspólny sukces. Dziękuję pracownikom za dobrą, systematyczną pracę. Szczególne słowa uznania kieruję na ręce służb finansowych i pani skarbnik – mówił Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski.

- Tegoroczna uchwała absolutoryjna to uchwała historyczna, bo skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował ją pozytywnie i bez żadnych uwag. W poprzednich latach również opinia była pozytywna, ale z uwagami – dodała Joanna Jaguś, skarbnik powiatu.

Dochody budżetu powiatu w 2015 roku wyniosły 98 956 078,89 zł, co stanowi 98,37 proc. wykonania planu, a wydatki 100 206 033,06 zł (96,56 proc. planu).