Pomiary i obserwacje w lasach

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Pomiary i obserwacje w lasach

źródło: www.tapetus.pl

 

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Więcej na www.gios.gov.pl