Rozpoczęto projekt "Bo jak nie my, to kto?"

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od 01 czerwca 2016r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Bo jak nie my to kto?”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Rozpoczęto projekt "Bo jak nie my, to kto?"

W projekcie mogą wziąć udział Kobiety:

 • bez pracy,
 • zamieszkujące teren powiatu chrzanowskiego, miechowskiego lub olkuskiego,
 • mające powyżej 30 r.ż.

Dodatkowe pkt. preferencyjne otrzymują osoby które są:

 • niepełnosprawne
 • w wieku powyżej 50 r.ż.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Płatne staże zawodowe w wymiarze ok.5 miesięcy.
 2. Indywidualne dobrane szkolenia w zawodach np.: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, księgowy, fryzjer zwierząt, pracownik ochrony (lub inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).
 3. Profesjonalną pomoc pośrednika pracy pomagającego znaleźć ofertę zatrudnienia.
 4. Spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem personalnym.
 5. Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną.
 6. Mentoring.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadań zapewniamy

 1. wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu,
 2. opieki nad dzieckiem do 7 lat bądź osobą zależną,
 3. stypendium stażowe,
 4. stypendium szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • 12.07.2016 r. godzina 9.00 w Klubie Integracji Społecznej przy ul. 24 stycznia 47 w Trzebini
 • 14.07.2016 r. godzina 10.00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni przy ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 784 036 561 lub w Biurze projektu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu, na stronie internetowej http://probiznes-olkusz.pl/ e-mail: biuro@probiznes-olkusz.pl