Na naukę nigdy nie jest za późno. Zapisz się do PCKU w Chrzanowie

Do PCKU zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, bez względu na aktualny poziom wykształcenia i sytuację życiową.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Zapisz się do PCKU w Chrzanowie

Naszymi słuchaczami są zarówno ludzie młodzi, którzy niedawno ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, jak i nieco starsi, którzy z różnych powodów chcą zmiany w swoim życiu. Wydłuża się nasza aktywność zawodowa, często stajemy przed koniecznością zdobycia, poszerzenia, czy podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Czasem bodźcem do podjęcia nauki jest aktualizacja umiejętności zawodowych, czy spełnianie dawnych marzeń zawodowych.

Prowadzimy kształcenie w szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w weekendy. Tylko w jednym zawodzie, technik masażysta nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, trzy razy w tygodniu. Wysiłek na pewno się opłaci. Uwieńczeniem nauki są egzaminy zawodowe, na których sprawdzane są praktyczne umiejętności. Uzyskany dyplom daje kwalifikacje, uznawane przez pracodawców. Podjęcie nauki w późniejszym wieku, przełamanie psychicznych barier, często jest impulsem do innych działań, dodaje energii życiowej.

Nauka jest bezpłatna, słuchacze nie wnoszą żadnych opłat.

Kształcimy w zawodach: kosmetyka, fryzjerstwo, gastronomia, reklama, administracja, rachunkowość, sterylizacja medyczna, zawody opiekuńczo-medyczne, masażysta, informatyka, budownictwo, florysta, cukiernik.

Słuchacze uczą się praktycznych umiejętności zawodowych w doskonale wyposażonych pracowniach. W każdym zawodzie uczymy wykorzystania komputera do pracy i języka obcego zawodowego. W zawodach medycznych słuchacze uczą się również języka migowego. Nasi nauczyciele mają wysokie kwalifikacje, dodatkowym atutem jest to, że większość z nich zna tajniki zawodu „od podszewki”, bo nauczyciele pracują w zawodzie, którego uczą.

Nie działamy w oderwaniu od rynku pracy. Współpracujemy z pracodawcami, zawieramy porozumienia dla realizacji praktyk zawodowych, część zajęć w niektórych zawodach odbywa się u pracodawców. Nasza oferta uwzględnia wymagania rynku pracy.

Wydajemy na prośbę słuchaczy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji o kontynuowaniu nauki.

Kończąc naukę słuchacz nie tylko uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ale również zdobędzie praktyczne umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

Więcej informacji na www.pcku.powiat-chrzanowski.pl