Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Rozpocznij od nowa - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. zapraszają do udziału w projekcie „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rozpocznij od nowa - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego

Projekt „Rozpocznij od nowa!(…)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;

b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem;

c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;

d) 3-miesięczne staże zawodowe;

e) 6-miesięczne bony stażowe;

f) pośrednictwo pracy;

g) bony na zasiedlenie.

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. Realizacja projektu „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” wpłynie pozytywnie na lokalny rynek, pobudzi lokalną gospodarkę, zwiększy wskaźnik zatrudnienia w regionie, pozwoli na zaktywizowanie osób biernych zawodowo. Wspólne działania promocyjne pozwolą na dotarcie do jak największej grupy potencjalnych Beneficjentów, którzy mają szanse skorzystać z udziału w projekcie. 

Szczegółowe informacje dostępne są:

•          w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków

•          na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl

•          Telefon 510 278 067

•          E-mail -  kontakt@rozpocznijodnowa.wgpr.pl