Wyznaczono cele Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

19 lipca w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie warsztaty, podczas których wyznaczono cele strategii na lata 2016-2026.

Wyznaczono cele Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Fot. Warszaty odbyły się 19 lipca w PCKU w Chrzanowie

 

- To drugie spotkanie. Na pierwszych zajęciach, które odbyły się 29 czerwca opracowaliśmy diagnozę problemów – wyjaśnia Jolanta Szynowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Mowa m.in. o bezrobociu, niepełnosprawności, ubóstwie czy bezradności w wychowywaniu dzieci.

W lipcowych warsztatach strategicznych brali udział przedstawiciele instytucji pomocowych działających w powiecie chrzanowskim, jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, sądu, policji, organizacji pozarządowych.

Cele i zadania określone w trakcie warsztatów mają przyczynić się zarówno do rozwiązywania bieżących problemów społecznych, jak i do zaplanowania działań w zakresie aktywnej polityki społecznej.

Prace nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych prowadzi Biuro Analiz Społecznych pod kierunkiem Arkadiusza Dudka, który współpracuje z socjologiem prof. Krzysztofem Czekajem związanym z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

(KR)