Budują nową markę rzeki Wisły

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2017 - Rokiem Rzeki Wisły. Zdaniem członków Fundacji Rok Rzeki Wisły, uchwała przyczyni się do wypromowania Wisły jako unikalnego obszaru naturalnego i turystycznego, zwróci uwagę na jej potencjał edukacyjny i gospodarczy, a także położy nacisk na jej rolę kulturotwórczą.

Budują nową markę rzeki Wisły

Plan działań obejmuje wydarzenia i działania w różnych obszarach, stanowiących priorytety Roku Rzeki Wisły: ekologia i natura, kultura i dziedzictwo narodowe, rekreacja i turystyka, mała infrastruktura wodna i mała żegluga rzeczna.

Zgłoś wydarzenie ROKU RZEKI WISŁY 2017. Zgłoszenie wydarzenia lokalnego lub ogólnopolskiego pomoże nawiązać kontakt, koordynować wydarzenia oraz lepiej promować działania. Więcej na http://www.rokwisly.pl

 

Czy wiesz, że...

Najbliższe wydarzenie związane z ideą Roku Wisły już niebawem, bo 1 sierpnia 2016 roku. O godz. 15.30 planowany jest rejs na Wiśle ku pamięci bohaterstwa i tragedii ludności miasta podczas Powstania Warszawskiego. Rejs z wysokości Podzamcza (nowe bulwary).