Święto chrzanowskich policjantów

20 lipca w Trzebińskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość związana z obchodami 97. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Święto chrzanowskich policjantów

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja co roku obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca. W tym roku z powodu mobilizacji na Światowe Dni Młodzieży, chrzanowska Policja obchodziła swoje święto wcześniej.

W uroczystości udział wzięli; insp. Tomasz Miłkowski - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz  zaproszeni goście:  Starosta Chrzanowski – Janusz Szczęśniak, włodarze miast i gmin powiatu chrzanowskiego, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, oraz innych instytucji współpracujących z chrzanowską Policją, a także policjanci, pracownicy Policji.

Przybyłych na uroczystość gości, policjantów i pracowników cywilnych powitał insp. Tomasz Zając, który wszystkim policjantom i pracownikom podziękował za codzienną służbę, za oddanie i rzetelność. Szef chrzanowskich stróżów prawa skierował również swoje podziękowania za wsparcie i przychylność do władz powiatowych, gminnych i innych podmiotów z którymi chrzanowscy policjanci współpracują od lat.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji przekazany został list z gratulacjami od Premier RP Beaty Szydło.

źródło: chrzanow.policja.gov.pl

 

ODZNACZENI