Turystyka w Małopolsce - zapoznaj się z opracowaniem Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Krakowie opracował dokumnet pod nazwą „Turystyka w województwie małopolskim w 2015 r.”. Jest to czternasta edycja tytułu w obecnym podziale administracyjnym. Publikacja ma przede wszystkim dostarczyć najważniejszych informacji o turystyce w województwie małopolskim, zbieranych przez statystykę publiczną.

Publikacja jest dostępna pod adresem: http://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2015-r-,3,19.html