We wrześniu V Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy do udziału w V Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 9 września 2016 roku (piątek), na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie, w godzinach 14:00 - 18:00.

Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego aktywnie uczestniczących w rozwoju sektora pozarządowego.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych to również okazja do pogłębienia współpracy mająca na celu wymianę doświadczeń, zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć, przedstawienie form wsparcia, jak również integrację środowiska organizacji z terenu powiatu chrzanowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum, prosimy o potwierdzenie obecności w spotkaniu do dnia 5 września 2016 roku mailowo na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl bądź telefonicznie tel. 32/ 625 79 46.

Szczegółowe informacje na temat spotkania– tel. 32/ 625 79 46.

 

V FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU CHRZANOWSKIEGO 2016

Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec

DWÓR Z DROGINI

 

 

PROGRAM RAMOWY

 

14:00 – 14:15 Rejestracja uczestników

14:15 – 14:30 Uroczyste otwarcie V Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego:Janusz Szczęśniak - Starosta Chrzanowski

14:30 – 14:50 Wręczenie Nagród Starosty Chrzanowskiego: „Optimo modo” oraz „Bonum facere”

14:50 – 15:20 Współpraca LGD z NGO – Pan Jerzy Kasprzyk przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

 

15:20 – 16:10 Prezentacje organizacji, które w ubiegłych latach otrzymały Nagrodę Starosty Chrzanowskiego „Optimo modo”

- Pani Jolanta Różowska: Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - laureat nagrody w 2012 roku

- Występ Zespołu Senior Singers: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie – laureat nagrody w 2013 roku

- Pani Maria Bryła: Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie Filia Chrzanowie – laureat nagrody w 2014 roku

- Pan Ryszard Sobieraj: Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego – laureat nagrody w 2015 roku

16:10 – 17:15 Panel dyskusyjny – Palenisko przy Amfiteatrze