Sztuka Osób Niepełnosprawnych

9 sierpnia w Małopolskim Oddziale PFRON odbyło się posiedzenie Kapituły wojewódzkiego etapu XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, którego organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Komisja składała się z artystów plastyków pani Justyny Kieresińskiej oraz pana Wojciecha Jaskółki, przedstawiciela organizacji pozarządowej pani Heleny Maślany oraz przedstawiciela Małopolskiego Oddziału PFRON pani Joanny Kołdras.

Sztuka Osób Niepełnosprawnych

W spotkaniu uczestniczyły również pani  Marta Mordarska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON oraz pani Magdalena Nykiel - Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału PFRON.

 

Celem konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany jest  do  niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.

 

„Gdy w sercu kwitnie muzyka” to temat tegorocznej edycji konkursu. Na podstawie zgłoszonych wcześniej przez 29 placówek ponad 100 prac wyłoniono laureatów
w poszczególnych kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna
i płaskorzeźba oraz tkanina i aplikacja. Wśród laureatów znaleźli się podopieczni między innymi takich placówek jak WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa, WTZ Remedium z Tymbarku, WTZ w Brzesku oraz WTZ MADA i WTZ przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” z Nowego Sącza.

 

Wyłoniono 12 prac, które będą brały udział w ogólnopolskim etapie konkursu. Dodatkowo, dzięki ogromnej pomocy sponsorów, przyznano liczne wyróżnienia we wszystkich kategoriach.

 

Na przełomie września i października odbędzie się uroczysta gala zorganizowana przez Małopolski Oddział PFRON, w trakcie której wręczone zostaną nagrody oraz wyróżnienia przyznane na etapie wojewódzkim konkursu.