Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

XI Dożynki Powiatowe – podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania za koncelebrację Mszy Świętej Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Krzysikowi, proboszczowi parafii p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Karniowicach  Leszkowi Uniwersałowi i Księdzu Piotrowi Gębka oraz przybyłemu na uroczystość duchowieństwu.

XI Dożynki Powiatowe – podziękowania

Szczególne podziękowania należą się Organizatorom XI Dożynek Powiatowych za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie oraz serce włożone w pielęgnowanie tradycji.

Dlatego też serdecznie dziękujemy: gospodarzom tegorocznych Dożynek Burmistrzowi Trzebini – Adamowi Adamczykowi oraz  pracownikom Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą, Dyrektorowi  Trzebińskiego Centrum Kultury – Panu Adamowi Potockiemu  oraz pracownikom, Wójtowi Gminy Babice – Panu Radosławowi Warzecha wraz z  pracownikami Zespołu ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy w Babicach oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach Pani Marzenie Pierzchale – Dudek wraz z pracownikami, Dyrektorowi Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Panu Markowi Grabskiemu wraz z pracownikami, Panu Burmistrzowi Chrzanowa – Ryszardowi Kosowskiemu oraz pracownikom Biura Promocji i Rozwoju Gminy Chrzanów, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Panu Janowi Smółce, Panu Burmistrzowi Libiąża – Jackowi Latko oraz  pracownikom Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu, Dyrektorowi Libiąskiego Centrum Kultury Panu Tomaszowi Bębenkowi oraz pracownikom,  Panu Burmistrzowi Alwerni – Tomaszowi Siemkowi oraz pracownikom, Panu Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni – Markowi Skowronkowi  oraz pracownikom, Kołom Gospodyń Wiejskich  z całego powiatu chrzanowskiego oraz  wszystkim mieszkańcom Trzebini i okolic zaangażowanym w  przedsięwzięcie, Pani Etnograf w Festiwalu Wieńca Dożynkowego: Pani Izabeli Okręglickiej reprezentującej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny  w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chrzanowie Panu Tomaszowi Zającowi, Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Panu Andrzejowi Dybał, Dyrygentowi Miejskiej  Orkiestry Dętej z Trzebini Panu Krzysztofowi Paluchowskiemu, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie Pani Jagodzie Jankowskiej.

Dodatkowo pragniemy podziękować, Starościnie i Staroście XI Dożynek Powiatowych Państwu Annie i Krzysztofowi Urbańczykom, a także pracownikom Trzebińskiego Centrum Kultury na czele z Panem Dyrektorem Adamem Potockim.

Gorące podziękowania za prowadzenie XI Dożynek Powiatowych i konferansjerkę należą się Pani Ewie Feliksiak, a za poprowadzenie obrzędu dożynkowego Pani Barbarze Paszczy  Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Karniowicach  wraz z członkiniami koła.. Za przygotowanie scenografii serdecznie dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Karniowicach oraz pracownikom Trzebińskiego Centrum Kultury.

Za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych, kłosów do odznaczenia gości oraz występów artystycznych dziękujemy wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Chrzanowskiego zaangażowanym w tegoroczne Dożynki, a w szczególności:

Kołu Gospodyń Wiejskich w Karniowicach reprezentującym Gminę Trzebinia

Kołu Gospodyń Wiejskich „Macierzanki” reprezentującym Gminę Libiąż

Grupie Obrzędowo - Śpiewaczej „Płazianki” reprezentującej Gminę Chrzanów

Kołu Gospodyń Wiejskich „Babicanki” reprezentującym Gminę  Babice

Kołu Gospodyń Wiejskich w Okleśnej reprezentującym Gminę  Alwernia

Za dary serdecznie dziękujemy: Pani Małgorzacie Fiba z Poręby Żegoty,  Panu Edwardowi Majchrowskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie oraz Reprezentacjom Kół Pszczelarzy z Gmin Powiatu Chrzanowskiego.

 

Serdecznie dziękujemy również reprezentacjom  pocztów sztandarowych:

 

Kołu Pszczelarzy z Libiąża

 

Kołu Pszczelarzy z Alwerni

 

Kołu Pszczelarzy z Babice

 

Kołu Pszczelarzy z Chrzanowa

 

Kołu Pszczelarzy z Trzebini

 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Dulowej i z Libiąża

 

Kołom Łowieckim  –„Bażant” i „Diana”

Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie w tak ważne dla Powiatu przedsięwzięcie.

Dlatego też serdecznie dziękujemy:

Panu Edwardowi Góreckiemu z Poręby Żegoty – „Galeria Drzewiej”

Pani Małgorzacie Fiba – szydełkowanie

Pani Rychłowskiej z Młoszowej  - biżuteria i wyszywanki

Kołu Pszczelarzy z Trzebini

Kołom Łowieckim  „Bażant” i „Diana”

Domowi Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie

Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chrzanowie

Lokalnej Grupie Działania  „Partnerstwo na Jurze”

Grupie Twórców „Pegaz” z Trzebini

Kołu historycznemu przy Trzebińskim Centrum Kultury

TiM Kominki

 Uzdrowisku Krynica Żegiestów, Woda mineralna Kryniczanka

Za objęcie patronatem medialnym XI Dożynek Powiatowych dziękujemy  „TVP Kraków”, „Radiu Kraków”, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Gazecie Krakowskiej”, „Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej” oraz Portalowi Społecznościowo - Informacyjnemu Chrzanowski24.pl.

 Serdecznie dziękujemy również sponsorom:

Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie

Małopolskiej Izbie Rolnicza z siedzibą w Krakowie

TiM Kominki

Veolia

Unimetal Recycling

Uzdrowisku Krynica Żegiestów, Woda mineralna Kryniczanka

3 W Studio Projektowe z Chrzanowa

Piekarni Państwa Paluch  i Pani Celiny Dębskiej z Karniowic

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość XI Dożynek Powiatowych.

Zarząd Powiatu w Chrzanowie oraz Pracownicy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

FOTORELACJA Z WYDARZENIA - zapraszamy na naszego FB