Poza Stereotypem - Senior Roku 2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania  kandydatów do tytułu Seniora Roku 2015 w *X Małopolskim Plebiscycie  „Poza Stereotypem - Senior Roku 2015”*.

Poza Stereotypem - Senior Roku 2015

Tak, jak w poprzednich latach zgłaszać można  aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego,  przede wszystkim osoby nieszablonowe, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają  marzenia.

 

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2015 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, jak również grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2016 r. o godz. 16:00
(liczy się data stempla pocztowego).

Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora Plebiscytu.

*W tym roku dodatkowo przewiduje się możliwość udziału kandydata w głosowaniu czytelników „Dziennika Polskiego” w kategorii*:

- Działalność społeczna: seniorzy, którzy pomagają potrzebującym - organizują imprezy charytatywne, działają w wolontariacie, wspierają osoby niezaradne życiowo;

- Aktywność sportowa: seniorzy, którzy czynnie uprawiają sport, uczestniczą w zawodach amatorów, zdobywają nagrody w swoich dyscyplinach;

- Kultura: seniorzy, którzy tworzą - malują, piszą, rzeźbią, zajmują się rękodziełem;

- Nauka i Biznes: seniorzy, którzy czas na emeryturze wykorzystują na kontynuowanie działalności naukowej bądź prowadzenia własnej firmy,  organizowanym przez Polska Press sp. z o.o. Udział w głosowaniu jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w pkt IV ust. 3 (Załącznik nr 4), na udostępnienie przez Organizatora Plebiscytu przesłanych formularzy zgłoszeniowych firmie Polska Press sp. z o.o. – wydawcy „Dziennika Polskiego”. Zasady udziału w głosowaniu określa regulamin opracowany przez Polska Press sp. z o.o.

Do końca października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników a na przełomie października i listopada odbędzie się gala wręczenia nagród.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew.21. lub e-mail: jmanka@rops.krakow.p*l