Lucyna Kozub-Jentys - wieloletni dyrektor liceum dla dorosłych - odchodzi na emeryturę

Lucynę Kozub-Jentys - nauczyciela, wychowawcę, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie - uroczyście pożegnali członkowie Zarządu i Rada Powiatu Chrzanowskiego.

Lucyna Kozub-Jentys - wieloletni dyrektor liceum dla dorosłych - odchodzi na emeryturę

Na emeryturę odchodzę spełniona jako nauczyciel, dyrektor i człowiek. Powołanie czułam od dziecka. W mojej pracy zawsze kierowałam się sercem - mówi Lucyna Kozub-Jentys.

Zapowiada, że na emeryturze nadal będzie zaangażowana w dzialaność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła z dniem 1 września 1981 roku w Szkole Podstawowej w Karniowicach jako nauczyciel języka rosyjskiego. Rok później podjęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie (a w 1986 również w Liceum Dla Pracujących).

Na stałe losy zawodowe związała jednak z Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, któremu poświęciła prawie całe swoje życie zawodowe. Od 1990 roku do chwili obecnej nieprzerwanie pełniła funkcję dyrektora szkoły, kierując trudną i wymagającą placówką umiejętnie i z empatią dla słuchaczy. Sprawnie administrowała szkołą przeprowadzając ją przez meandry różnych reform ministerialnych i eksperymentów edukacyjnych, tworząc ciepłą i serdeczną atmosferę.
- Lucyna Kozub-Jentys zapisała się na kartach historii Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nie tylko jako najdłużej sprawujący tę funkcję dyrektor, ale przede wszystkim jako nauczyciel, wychowawca, koleżanka i przyjaciółka -wzór dla młodszych stażem nauczycieli - podkreśla Anna Kulczyk, nowy dyrektor ZSOdD w Chrzanowie.

Anna Kulczyk pracuje w tej szkole od 2004 roku jako pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości". Od 2010 roku pełniła również funkcję społecznego zastępcy dyrektora.