Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie: Marta Głownia i Julian Smółka stypendystami starosty chrzanowskiego

To czołowi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Mają takie sukcesy, a są dopiero w drugiej klasie. To ogromna zasługa pedagogów – mówi starosta Janusz Szczęśniak.

 

 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie: Marta Głownia i Julian Smółka stypendystami starosty chrzanowskiego

Fot. Ze stypendystami starosta Janusz Szczęśniak i przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego Stanisław Dusza. Fot. K. Remsak

 

Marta Głownia – spełniła kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł finalisty w XLVI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na szczeblu centralnym i otrzymała stypendium w wysokości 600,00zł miesięcznie tj. 7200,00zł.rocznie wypłacane od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017roku. Opiekunem uczennicy jest Jolanta Skowrońska.

Julian Smółka - spełnił kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł laureata i III miejsce w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu centralnym i otrzymał stypendium w wysokości 600,00zł miesięcznie tj. 7200,00zł.rocznie wypłacane od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017roku. Opiekunem ucznia jest Jolanta Staniszewska. Julian jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Powiatu.

 

Czy wiesz, że…

Uchwałą Nr XLVIII/279/2010 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego - przyjęto „Program Stypendialny Powiatu Chrzanowskiego” Program obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. Formą realizacji programu jest „Stypendium Powiatu Chrzanowskiego „

Warunkiem przyznania Stypendium są następujące kryteria:

  • Uzyskanie w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5
  • Uzyskanie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
  • Uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata olimpiad przedmiotowych lub tematycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

(KR)