Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie: Marta Głownia i Julian Smółka stypendystami starosty chrzanowskiego

To czołowi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Mają takie sukcesy, a są dopiero w drugiej klasie. To ogromna zasługa pedagogów – mówi starosta Janusz Szczęśniak.

 

 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie: Marta Głownia i Julian Smółka stypendystami starosty chrzanowskiego

Fot. Ze stypendystami starosta Janusz Szczęśniak i przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego Stanisław Dusza. Fot. K. Remsak

 

Marta Głownia – spełniła kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł finalisty w XLVI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na szczeblu centralnym i otrzymała stypendium w wysokości 600,00zł miesięcznie tj. 7200,00zł.rocznie wypłacane od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017roku. Opiekunem uczennicy jest Jolanta Skowrońska.

Julian Smółka - spełnił kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł laureata i III miejsce w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu centralnym i otrzymał stypendium w wysokości 600,00zł miesięcznie tj. 7200,00zł.rocznie wypłacane od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017roku. Opiekunem ucznia jest Jolanta Staniszewska. Julian jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Powiatu.

 

Czy wiesz, że…

Uchwałą Nr XLVIII/279/2010 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego - przyjęto „Program Stypendialny Powiatu Chrzanowskiego” Program obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. Formą realizacji programu jest „Stypendium Powiatu Chrzanowskiego „

Warunkiem przyznania Stypendium są następujące kryteria:

  • Uzyskanie w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5
  • Uzyskanie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
  • Uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata olimpiad przedmiotowych lub tematycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

(KR)