Fundacja z Babic kupi samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

2 września w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt dotyczy zakupu przez Fundację Viribus Unitis Połączonymi Siłami z Babic samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Fundacja z Babic kupi samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Fot. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się przy udziale Starosty, Wicestarosty, Dyrektora małopolskiego oddziału PFRON i Przedstawicieli Fundacji Viribus Unitis Połączonymi Siłami

 

Całkowita wartość projektu pod nazwą: „Zakup samochodu mikrobus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Viribus Unitis w Babicach, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” wynosi 138 tys. zł, z czego PFRON przekaże do 80 tys. zł. Pozostałe środki zabezpiecza Fundacja Viribus Unitis Połączonymi Siłami z Babic. Powiat chrzanowski jest instytucją pośredniczącą w realizacji projektu i przekazaniu środków.

 

Czy wiesz, że...

O dofinansowanie dla fundacji starał się powiat chrzanowski, który wystąpił do PFRON o środki.

 

(KR)