Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zgłoś kandydata do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”

Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Amicus Hominum”! Szukamy osób, zaangażowanych społecznie, które poświęcają się dla innych i chcemy je wyróżnić aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej osób. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens! 

Zgłoś kandydata do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”

Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić osobę, która według niego zasługuje na wyróżnienie za działalność na rzecz dobra innych.

Zgłoszenia mogą dokonywać: organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne, inne osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne, organy administracji publicznej.

Społeczników z terenu Małopolski można zgłaszać do nagrody do 30 września 2016 r. W tym roku chcemy wyróżnić liderów w kategoriach:

  • Polityka Społeczna i Prorodzinna
  • Promocja i Ochrona Zdrowia
  • Pomoc Niepełnosprawnym
  • Sport i Edukacja
  • Działalność Filantropijna

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix!

Wiećej informacji na :www.malopolska.pl