Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zbiornik Chechło zostanie zagospodarowany - zapowiadają samorządowcy

Powstanie ścieżek spacerowych i biegowych, urządzeń rekreacyjno-gimnastycznych, ławeczek, stołów, placu zabaw dla dzieci, sanitariatów, stanowiska ratowników, stanowiska informacji turystycznej, parkingów oraz remont wału zachodniej linii brzegu zbiornika to założenia projektu, który będzie realizowany nad zbiornikiem Chechło przez gminy Trzebinia i Chrzanów oraz przez powiat chrzanowski.

Zbiornik Chechło zostanie zagospodarowany - zapowiadają samorządowcy

Fot. Od lewej: Ryszard Kosowski - burmistrz Chrzanowa, Janusz Szczęśniak - starosta chrzanowski, Adam Adamczyk - burmistrz Trzebini, Przemysław Deda - przewodniczący Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna i Krzysztof Kasperek - wicestarosta

 

13 września w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na ternie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Trzebinia jako lider projektu jest odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania, prawidłową realizację projektu, jego finansowanie, rozliczenie i utrzymanie trwałości projektu.

Zagospodarowanie będzie obejmować nieruchomości gminy Trzebinia oraz działki należące do: Skarbu Państwa, Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna i gminy Chrzanów.

Szacunkowy koszt całkowity zadania wyniesie 8 mln zł, z czego wkład własny powiatu chrzanowskiego opiewa na 204 tys. zł, gminy Chrzanów 1,3 mln zł i gminy Trzebinia 1,7 mln zł. Dofinansowanie projektu wynosi 4,7 mln zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

 

Czy wiesz, że…

Zbiornik retencyjny Chechło na skraju Puszczy Dulowskiej powstał w latach 40. XX wieku. To największy akwen w gminie Trzebinia (54,40 ha), a jego południowo-zachodnia część (3,86 ha) znajduje się na ternie gminy Chrzanów.